Trykkbølgebehandling

Book time onlineKontakt oss

Effektiv behandling for kroniske plager

Trykkbølgebehandling er en effektiv behandling for kroniske plager i muskel, nerve og skjellet systemet. Den nye og kanskje beste behandling av bl.a musearm/tennisalbue, hælspore, kalkskulder og andre kroniske senelidelser.

Hvordan virker fokusert og radial trykkbølgebehandling?

Fokusert trykkbølgebehandling (ESWT) genereres elektrisk og gir en annen pulsering enn den radiale. Den kan innstilles slik at den får et maksimalt energipunkt på en valgt vevsdybde slik at energien treffer et mer avgrenset område i vevet. ESWT benyttes oftere for dypereliggende strukturer, for eksempel hofte.

Radial trykkbølgebehandling (rESWT) genereres gjerne via lufttrykk (pneumatisk) og innebærer en serie av høyenergetiske, trykkbølger/pulser som tilføres hudoverflaten i området som skal behandles.

Det maksimale energiområdet blir relativt hudnært. Selve utbredelsen har en kjegleform hvor energien i en puls avtar i dybden. rESWT er mest effektiv på mer overflatiske områder som for eksempel albue, da energifokuset er fra 0-3 cm.

bekkenløsning

Hvordan fungerer trykkbølgebehandling?

Behandlingen påvirker cellemembraner i det aktuelle behandlingsområdet og det oppstår mikroskader i vevet. Dette fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles.

Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og aktiverer en rekke stoffskifteprosesser i nedslagsfeltet for behandlingsdosen. I sin tur stimulerer og akselererer dette kroppens egne reparasjonsprosesser. Direkte og indirekte vil trykkbølgene også forsterke prosesser som bryter ned kalkpåleiringer og andre forandringer i bindevev som sener og brusk.

babyføtter

Hva behandles med trykkbølger?

 • Fot: Hælspore, Plantarfascitt, Mortons nevrom
 • Legg: Akillestendinitt, beinhinnebetennelse
 • Kne: Jumper’s knee, Runner’s knee, Schlatters
 • Hofte: Hofteleddsartrose, Trochanterbursitt, Trochantertendinose
 • Arm: Tennisalbue, Golfalbue, Musearm, Lateral epikondylitt
 • Skulder: Kalkskulder, Skulderbursitt, tendinitt

Hvordan foregår behandlingen?

Du vil først få en grundig undersøkelse av kiropraktor. Basert på funnene fra den kliniske undersøkelsen, vil trykkbølgen bli applisert på det skadede området. Selve behandlingen er rask, og tar fra 4 til 8 minutter. Behandlingen kan føles ubehagelig, men det er sjelden nødvendig med smertestillende etterpå. Den har ingen bivirkninger, men hard fysisk aktivitet av det behandlede området skal unngås i 48 timer etter behandling.

kiropraktisk behandling rygg

Antall behandlinger

Behandlingen utføres 1 gang i uken og det er vanlig å oppnå smertelindring i løpet av 3 behandlinger. Man har som oftest 3-5 behandlinger, og den gjøres i kombinasjon med annen kiropraktorbehandling.

Kontraindikasjoner og ting du bør ta hensyn til:

 • Hjerte og sirkulasjonsforstyrrelser
 • Graviditet eller kreft
 • Sterke blodfortynnende medisiner
 • Ingen kortisoninjeksjon senere enn 2 uker før behandling
 • Ingen betennelsesdempende medikamenter senere enn 1 uke før behandling