Vi behandler KISS-syndrom på Strømmen
– rett ved Lillestrøm

beby KIDD

Hva er KISS-syndrom?

KISS (Kopfgelenk-induzierte Symmetrie Störung), kan bli oversatt som en kraftig nakkelåsning som påvirker barnets utvikling og velbefinnende. God nakkefunksjon er grunnleggende for barnets generelle utvikling, koordinasjon og integrering av sanseinntrykk. Barn er annerledes enn voksne på mange måter, de har et uferdig nervesystem, de er mykere og mer bevegelige. Størrelsen og tyngden på hodet relativ til kroppen er mye større enn hos voksne. Samtidig er muskulaturen til å holde hodet oppe svakere.

familie med spedbarn

Symptomer på KISS syndrom

Symptomer på KISS er blant annet at barnet skriker utrøstelig, sover dårlig, kun ser mot én side, ikke spiser nok og er urolig og ofte utilfreds. Symptomer og tegn på KIDD er at barnet strever med grov- og finmotorikk, klager over hodepine, har konsentrasjonsvansker, sliter med forstoppelse, har språkproblemer, oppleves som hyperaktiv og rastløs eller har balanseproblemer som gjør at det ofte faller og slår seg.

Behandling av KISS/KIDD

Feilstillingen rettes opp gjennom mobilisering av virvelsøylen, og det brukes ikke mer kraft enn når man trykker på en ringeklokke.

baby

Hva er KIDD-syndrom?

KISS kan opphøre omkring 1-årsalderen, selv om blokkeringen i nakken ikke er blitt korrigert. Mellom 4. og 6. leveår vil det imidlertid på nytt oppstå problemer, i form av klossethet og forsinket motorisk utvikling hos barna. I løpet av skoleårene vil de fungere dårligere motorisk, sammenliknet med jevnaldrende. De vil utvikle tegne- og skrivevansker, ha vansker med å sitte i ro, og de kan agere «klovn» for å skjule vanskene sine. Før tenårene oppstår vansker med sosial interaksjon, motvilje mot skolearbeid, og hodepine er vanlig . Problemene som hevdes å komme av ubehandlet KISS, går under betegnelsen KISS-indusert dysgnosi og dyspraksi (KIDD).