Hodepine

Enhver aktivitet som gjør at hodet holdes i en posisjon i lang tid uten å bevege seg, kan føre til hodepine. Aktiviteter kan omfatte maskinskriving eller annet datarbeid, fint arbeid med hendene og bruk av et mikroskop. Å sove i et kaldt rom eller sove med nakken i en unormal stilling kan også utløse hodepine.

bekkenløsning

Spenningshodepine

Spenningshodepine er den vanligste typen hodepine. Det er smerte eller ubehag i hode, hodebunn eller nakke, og er ofte forbundet med muskeltetthet.

Årsaker

Spenningshodepine oppstår når nakke og hodebunnsmuskler blir spente, eller trekker seg sammen. Muskelkontraksjonene kan være et resultat av stress, depresjon, hodeskader eller angst.

De kan oppstå i alle aldre, men er vanligst hos voksne og eldre tenåringer. Det er litt mer vanlig hos kvinner og har en tendens til å være arvelig.

vondt i hodet

Migrene

Migrene er anfall av hodesmerter – ofte halvsidige – der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet.

Migrene kan deles opp i to typer:
Migrene med aura: Før selve hodepinen har du f.eks. synsforstyrrelser, halvsidige sanseforstyrrelser eller lammelser, du er kanskje svimmel, har talevansker, øyemusklene kan være lammet, og man kan ha dobbeltsyn. Disse symptomene utvikler seg gradvis i løpet av 5-10 minutter og går over på under 1 time. Forskjellige typer symptomer kan følge hverandre. Etter disse såkalte aurasymptomene får du alvorlig hodepine, men du kan også oppleve aurasymptomer, uten etterfølgende hodepine. Aurasymptomer kan oppstå sammen med hodepinen.

Migrene uten aura: Hodepineanfall som varer 4-72 timer og har flere av de følgende karakteristika: Hodepinen er halvsidig (kan skifte side fra anfall til anfall), smerten er pulserende, hodepinen er moderat til alvorlig, og den blir verre ved fysisk aktivitet. Cirka 2 av 3 av alle migrenepasienter har migrene uten aura.

Kilde: Felleskatalaogen

kvinne med migrene

Hva er årsaken til migrene?

Årsaken til migreneanfall er ukjent. En måling av blodgjennomstrømningen under anfall av migrene med aura, viser at man har nedsatt blodtilførsel som begynner i den bakerste del av storhjernen og langsomt brer seg fremover i hjernens overflate. Under selve hodepinen er de store pulsårene i hjernen utvidet. Ved migrene uten aura kan man ikke se noen endringer i hjernens blodforsyning.

En rekke ytre faktorer kan utløse et migreneanfall. Faktorene varierer fra pasient til pasient, men de kan være:

  • stress
  • tretthet
  • psykisk belastning
  • hormonelle forandringer (p-piller, menstruasjonssyklus, graviditet)
  • matvarer og nytelsesmidler (f.eks. sjokolade, alkohol, nitrittholdige matvarer)

Kiropraktikkbehandling av hodepine

Kiropraktorbehandling med kiropraktisk leddkorrigering (leddknekking) av rygg og nakke har vist seg å forebygge migreneanfall. Migrene og hodepine kan ofte bli trigget av stramme ledd og muskler i nakken, så derfor kan behandling av nakkeledd være effektivt. Kiropraktorbehandling anbefales av Cochrane som et trygt tiltak for å behandle nakkerelaterte plager.

Noen kan være litt engstelige for knekkelyden fra nakken, men behandlingen er helt trygg og studier bekrefter at det er særdeles lite bivirkninger med kiropraktorbehandlingen. I få tilfeller vil noen oppleve å bli litt øm i behandlingsområdet og noen få prosent kan oppleve å bli litt sliten samme dag eller dagen etter behandlingen.