Førstegangs-konsultasjonen

Book time onlineKontakt oss

Sykehistorien

Kiropraktoren stiller sin diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle røntgenundersøkelser / MR / CT / ultralyddiagnostikk.

Når du er hos oss vil det bli tatt en grundig sykehistorie, der du med egne ord forsøker å beskrive hva som feiler deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. I tillegg må kiropraktoren orientere seg om eventuelt tidligere sykdommer og skader, medisinbruk, belastninger i hjem og arbeid. Pasientens sykehistorie vil alltid være en sentral del av den diagnostiske prosessen.

konsultasjon

Røntgen/CT/MR/Ultralyd

Ulike billeddiagnostiske undersøkelser supplerer ofte den kliniske undersøkelsen. Vi utfører Ultralyd hos oss på Strømmen Kiropraktiske Klinikk.

CT og MR

Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere undersøkelser som skjelett-røntgen, CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av Folketrygden.

Røntgen

Røntgenbilder brukes primært diagnostisk av kiropraktoren for å utelukke kontraindikasjoner til behandling som brudd, svulster og annen alvorlig sykdom. Røntgenbildene brukes også til biomekanisk analyse av kiropraktoren og kan også gi kiropraktoren nyttig informasjon om slitasjeforandringer, skjevheter og medfødte sammenvoksninger i skjelettet (anomalier) som kan ha betydning for kiropraktorens valg av behandlingsteknikk.

røntgen av hode

Klinisk undersøkelse og diagnostisering

Undersøkelsen starter med at kiropraktoren inspiserer og analyserer pasientens kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Kiropraktoren kartlegger deretter funksjonen i nerve-muskel-skjelettsystemet systematisk for å lokalisere feilfunksjoner i nervesystemet, ledd og muskulatur og vurderer om disse har sammenheng med pasientens symptomer.

Kiropraktoren bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mv. Alle ledd i bekken, ryggsøyle og nakke undersøkes med spesifikk bevegelsespalpasjon for leddlåsninger. Ofte finner en smertepunkter i muskulaturen (triggerpunkter) og betente sener/muskelfester som følge av ubalanse i muskulatur som kan være for kort, stram eller svak. Feilfunksjoner i ledd og muskulatur kan også gi symptomer fjernt fra hvor problemet oppstår.

ultralyd

Funksjon og smerterapportering

Pasientens funksjon og smerterapportering under den kliniske undersøkelsen er viktig, som regel klarer kiropraktoren å kartlegge hvor den nedsatte funksjonen og smerten sitter. Dette gir kiropraktoren grunnlag for å stille en funksjonsbasert arbeidsdiagnose som grunnlag for tilrettelegging av behandling med hensikt å gjenopprette normal funksjon.

Klassiske ortopediske tester inngår som en naturlig del av kiropraktorundersøkelsen. Nevrologiske undersøkelser som f.eks senereflekser, følesans og muskelstyrke brukes for å se for å se om det er nedsatt følsomhet og/eller lammelser når det foreligger mistanke om nerverotsaffeksjon (trykk på nerven som kan skyldes prolaps eller forkalkninger).

Kiropraktoren vurderer om det er nødvendig med røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes.

Kiropraktoren har gjennom sin utdannelse tilegnet seg den teoretiske og praktiske viten for å ta stilling til hvorvidt pasienten er egnet til kiropraktorbehandling, uten forutgående legeundersøkelse. Ved mistanke om underliggende organisk sykdom henvises pasienten til lege for videre oppfølging.

røntgen av skjelett

Bevegelse og holdning

Ryggen er en strukturell enhet. Ryggen har 4 kurver og tap av integritet/funksjon kan føre til VSC og holdningsfeil. Når den normale bevegelsen i ryggen er forstyrret blir det en unormal stressbelastning som påvirker bueledd, skiver og tilstøttende vev. Alle bilder blir tatt når pasienten står for å kunne analyserer bildene etter holdning, belastning og slitasje mønster. Har man en nedsatt dynamisk bevegelse i ryggen kan det føre til VSC mellom to spesifikke virvler.

Når leddene ikke får den normale bevegelsen får ikke brusken/skivene fornyet seg, og en nedbrytningsprosess er i gang, dette er kjent som slitasje, eksempler på slitasje er spondylose, spndylotiske påleiringer, kalknedslag, osteochondrose, skive degenerasjon osv. Dette fører også til en nedsatt tilbakemelding fra ledd/tilstøtende muskulatur som fører til en ond sirkel.

Kiropraktorer har som oppgave å lokalisere disse VSC og bruker en spesifikk kiropratiskk leddkorreksjon for å trene opp ledd, muskler og nerver igjen slik at en helingsprosess er igangsatt.