Bedrifts-kiropraktikk

Book time onlineKontakt oss

Få ned sykefraværet med bedriftskiropraktikk

Har dere et ønske om å redusere bedriftens sykefravær samt øke arbeidskapasiteten? Vi tilbyr bedriftskiropraktikk på Strømmen, rett ved Lillestrøm i Skedsmo.

Vi behandler i stedet for å sykemelde

Muskel- og skjelettlidelser alene utgjør 46 prosent av sykefraværet og 33 prosent av uførepensjonen. I tillegg har mange redusert arbeidskapasitet eller sykefravær på grunn av hodepine og migrene. Behandlingstilbudet er sterkt varierende og det er ofte tilfeldig hvem den ansatte oppsøker for å få behandling.

Akutte ryggsmerter har i gjennomsnitt 40 dagers sykemelding, og prolaps/isjias har i gjennomsnittet 72 dagers sykemelding. Da kan man ta frem kalkulatoren og regne hvor mye som kan spares inn ved å redusere sykefraværet minst 35% ved å gå til behandling. Kiropraktorer kan sykemelde, men har som mål å redusere sykemeldingstid mest mulig.

Hvordan kan vi redusere sykefraværet?

Målsettingen med bedriftskiropraktikk (SKK Bedrift) er å redusere sykefraværet og plagene til ansatte som lider av nerve, muskel- og skjelettplager samt å øke arbeidskapasiteten til dem som ikke er sykemeldt til tross for kroniske plager.

De vanligste årsakene til plager i nerve-, muskel- og skjelettsystemet skyldes som regel en kombinasjon av betennelser og funksjonsfeil i ledd, muskulatur og nerver.
Forskning viser at rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og subakutte ryggsmerter reduserer sykefraværet med 35 %.

Bedriftskonseptet

Strømmen Kiropraktiske Klinikk Bedrift (SKK Bedrift) er et bedriftskonsept hvor våre kiropraktorer jobber systematisk med å kartlegge de ansattes nerve-, muskel- og skjelettrelaterte plager, og i hvilken grad dette påvirker sykefraværet og arbeidsinnsatsen til den enkelte. Deretter skreddersyr SKK Bedrift enkle og effektive tiltak som reduserer eller fjerner plagene uansett om de oppstår akutt eller er kroniske. Med SKK Bedrift vil ansatte som sliter med muskel- og skjelettplager få mer overskudd og større arbeidskapasitet og bedriften langt lavere sykefravær.

smertepunkter

Forebygging av ryggplager

Risikoforholdet (hazard ratio/HR) for tilbakevendende ryggplager mellom de ulike behandlingene var følgende:

  • For kiropraktorer: 1.0 HR (referanse)
  • For leger: 1.6 HR
  • For fysioterapeuter: 2.0 HR (dobbelt så høy risiko for tilbakefall)

Resultatene i denne studien viser at pasienter som har fått forebyggende behandling av kiropraktor har langt mindre risiko for å få tilbake korsryggryggplager som fører til sykefravær, sammenlignet med behandling av andre helseaktører.

Oppfølging av kiropraktor reduserer tilbakefall

Nye tall fra SINTEF viser at en arbeidstaker med én ukes sykefravær koster en bedrift i snitt 13000 kroner. Det betyr 2600 kroner per dag.

Det er med andre ord mye å spare på forebyggende tiltak på arbeidsplassen. Kiropraktorbehandling kommer meget godt ut i en fersk studie som ser på arbeidsrelaterte ryggplager. Denne retrospektive studien ble publisert i det anerkjente tidskriftet Journal of Occupational and Environmental Medicine nå i april.

894 arbeidstakere med tilbakevendende arbeidsrelaterte korsryggplager ble fulgt opp av lege, fysioterapeut og kiropraktor over ett år. Målet var å vurdere sammenhengen mellom behandlingsmetode og risikoen for tilbakefall av korsryggsmerte som fører til sykefravær. Pasientene fikk forebyggende behandling.

Forskning

Det har til nå vært lite forskning som dokumenterer effekten av forebyggende behandling. Studien kaster nytt lys på denne type praksis, og forfatterne begrunner den positive effekten av forebyggende kiropraktorbehandling med at de kombinerer manuell behandling med kommunikasjon, veiledning for å fungere best mulig på jobb og fokus på psykososiale problemstillinger, som har vist seg å være viktig i forhold til arbeidsrelaterte ryggplager. For at forebyggende behandling skal fungere best mulig, kan det med andre ord være kombinasjonen av tiltakene, mer enn en enkelt faktor, som gir best effekt.

Selv om det gjelder vanlig kiropraktorbehandling mer enn forebyggende behandling, har også tidligere studier vist den positive effekten av kombinasjonsbehandling. Kombinasjonen er i praksis tiltakene som anbefales i norske og internasjonale retningslinjer for behandling av korsryggsmerter.

Kostnadsbesparende

Ryggsmerter plager flest og koster mest, heter det. Ryggplager har i mange år dominert som den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Kiropraktoren har fått en viktig rolle i denne sammenheng. Som primærkontakt kan vi sykmelde ved behov.

Tall fra SSB viser at vi bruker våre sykmeldingsrettigheter restriktivt, fornuftig og når det er indikert. Etter at kiropraktorer og manuellterapeuter fikk sykmeldingsrettigheter i 2006, gikk sykmelding for ryggplager ned. Forskere antar det kan være fordi de nye sykmelderne er ”strengere” enn legene.

Men å være strenge sykmeldere holder ikke alene. Bak lave fraværstall kan det i noen bransjer skjule seg en stor andel som presser seg selv til å dra på jobb, selv om de er syke. Dette blir beskrevet som sykenærvær. Man er på jobb, men har en eller annen plage som reduserer arbeidsevnen. Mange opplever dette som konsentrasjonsproblemer, ineffektivitet og lavere arbeidsglede.

Les mer her

Primærkontaktrollen

Primærkontaktrollen handler vel så mye om å gi gode råd, motivere, tilrettelegge og sist men ikke minst – gi en effektiv behandling som forbedrer arbeidsevnen og trivselen. Den nye studien viser at dette er vel så viktig for å holde folk i arbeid som det å ikke skrive ut en sykmelding.

Bedrifter som fokuserer på å forebygge sykenærvær vel så mye som sykefravær, vil trolig oppleve store besparelser. Det finnes foreløpig ingen offentlige beregninger på hva sykenærvær koster, men man antar at det er store mørketall. Sykenærvær vil også gi økt risiko for helseproblemer og sykefravær over tid

Inntil videre får vi forholde oss til SINTEFs nye tall på kostnader ved sykefravær
Les mer om SINTEFs rapport her

For både NAV og arbeidsgivere er det verdt å merke seg at en gjennomsnittlig behandlingsserie hos kiropraktor koster mindre enn én fraværsdag.

Referanse

Cifuentes M, Willetts J, Wasiak R. Health maintenance care in work-related low back pain and its association with disability recurrence. J Occup Environ Med. 2011 Apr;53(4):396-404.