Funksjonell nevrologi

Book time onlineKontakt oss

Funksjonell nevrologi på Strømmen
– rett ved Lillestrøm

Funksjonell nevrologi er ikke en kur eller spesifikk behandling for sykdom. Behandlingen bedrer funksjonen i hjernen slik at kroppen kan «lege» seg selv.

bekkenløsning

Evaluere hjernens funksjonalitet

Hjernen er plastisk, det betyr at den endres og formes hele livet. Nye koblinger/ synapser dannes mellom nerveceller når sanseapparatet vårt blir stimulert.

Funksjonellnevrologi går ut på å evaluere hjernens funksjonalitet, via balansesystemet, leddfølelse (propriosepsjon) og synet. Viktigst av alt vurderer vi hvordan alle disse systemene fungerer sammen. Vi finner ut hva som virker og hva som ikke virker, og designer et rehabiliteringsprogram som får disse systemene til å fungere sammen i harmoni.

Funksjonell nevrologisk undersøkelse

Første gang du kommer til nevrokiropraktor Olve Lyngset, vil det bli tatt en anamnese, en sykehistorie, for å kartlegge dine tidligere og nåværende helseforhold, symptomer og skader. Det blir også utført en funksjonell nevrologisk undersøkelse for å identifisere hvilke deler av nervesystemet som ikke fungerer optimalt. Funksjonell nevrologisk undersøkelse inkluderer blant annet test av muskelstyrke, reflekser, balanse og koordinasjonssystem. En slik førstegangsundersøkelse tar normalt ca 60 minutter.
Vi bruker i tillegg topp moderne teknologi, slik som video-oculografi (VOG), CAPS (dataevaluert balansemåling), Klaorisk test og sakkadometer, der det kan være aktuelt.

babyføtter

Undersøkelse

VOG ( video-oculography)

VOG er en undersøkelse med briller utstyrt med små infrarøde kamera.  Disse kameraene gjør det mulig å evaluere øyefunksjon under ulik stimulering. Øyebevegelsene blir filmet og analysert av et avansert datasystem som analyserer og lagrer resultatene, som så blir viktige verktøy i videre evaluering av om rehabilitering har positiv effekt. VOG er et foretrukket verktøy for å identifisere avvik innenfor de vestibulære systemene. Ved å objektivt dokumentere unormale øyebevegelser, forårsaket av traumatisk hjerneskade (TBI), krystallsyke (BPPV), virus på balansenerven (Vestibularisnevritt) og mange andre perifere vestibulære og sentrale nevrologiske sykdommer

CAPS (Posturography) / Stabilitetsanalyse

Apparatet måler pasientens ustøhet og sannsynligheten for å falle

 • Måleapparat brukt til å kvantifisere holdnings/balanse kontroll i
  stående stilling
 • Utviklet av NASA på 60 tallet
 • Mål å evaluere pasientens evne til å holde balanse
 • Objektivt mål for nervesystemets adapterende egenskap
 • Gir en indikasjon på integriteten til kjernemuskulaturen
 • Gir oss et mål for sannsynligheten for fall

Som en av få klinikker i Norge har vi det nyeste innen verktøy for å måle ubalanse og sansyniligheten for fall. CAPS – (Comprehensive Assessment of Postural System) er et komputerisert apparat som via tung forsking gir forskjelige parameter som igjen billedgjør vår balanse. Apparatet fanger opp bevegelsesmønstre og tegner et bilde, der man kan se om pasienten trekker mot den ene eller andre siden og gir oss tallmateriale slik at en kan monitorere framgang. Balansetesting er en av svært få objektive diagnostiske verktøy for å evaluere hjernerystelser og traumatisk hjerne skade (TBI). Fordelen med den kompetansen og det utstyret vi har, er at på lik linje med Øre/Nese/Hals spesialiseter kan vi raskt og effektivt stille en diagnse, vi kan sette igang behandling uten bruk av medisner og vi kan gi spesifikke øvelser + rehabilitere etter initsiell stabilitet er oppnådd.

Kalorisk test

Dette er en test hentet fra Øre/nese/hals. Under denne testen kan hvert øre/balanseorgan testes separat. Med denne testen kan man finne ut om en vestibulær dysfunksjon kan være årsaken til svimmelheten eller balanseproblemene. Ved å overvåke bevegelser av øynene med datastyre infrarøde briller, gjør at man kan spille inn øyebevegelser under testing og ved påfølgende tester kunne monitorere framgang.

Symptomer og problematikker som funksjonell nevrologi kan hjelpe med.

 • Svimmelhet eller ustøhet
 • Krystallsyke, ørhet, nautisk svimmelhet, cervikogen svimmelhet, øvelser for opptrening etter virus på balansenerven
 • Hjernerystelse/post commotio syndrom og opptrening etter dette.
 • Whiplash/nakkesleng.
 • Bevegelsesforstyrrelser
 • Hodepine og migrene
 • Motorisk utviklings problemer
 • Barn og ungdom med motoriske utfordringer, adferd og lesevansker, ADHD
 • Rehabilitering etter slag eller hjerneskade
 • Dystonier
 • PTSD