Samarbeidspartnere

mor som ammer
Vi har samarbeid med personlige trenere og aktivitetshuset STAALs.
mor som ammer
Vi har samarbeid med spesialister på ultralyd og trykkbølge
mor som ammer
Vi har et godt samarbeid med SpinaliS – Arbeidsstolen for Aktiv Sitting

Forsikringsselskaper

Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper