Krystallsyke og konsultasjon

Book time onlineKontakt oss

Hva kan du forvente på en svimmelhets konsultasjon?

En grundig undersøkelse og sykehistorie er nødvendig ved svimmelhet. Det er også svært viktig at man blir undersøkt av kompetent helsepersonell, med spesialkompetanse innen vestibulær rehabilitering og diagnostikk.

barn med kolikk

Stille riktig diagnose ved krystallsyke

For å kunne stille riktig diagnose for krystallsyke, er man helt avhengig av riktig, diagnostisk utstyr. Da krystaller forårsaker en helt spesiell øyebevegelse er man nødt til å kunne se øynene i mørket, eller uten at den svimle kan se på noe konkret. Den spontane øyebevegelsen (Nystagmus) kan stoppes om pasienten har noe å fokusere på. Hos oss bruker vi infrarøde briller som ett av flere diagnostiske verktøy. Vi har kiropraktorer med lang videreutdannelse og erfaring innen svimmelhet og vestibulær rehabilitering. 
Kiropraktoren er primærkontakt i det norske helsevesenet og har derfor myndighet til å henvise videre til bilde-diagnostikk eller spesialist om nødvendig. Hos oss er du i trygge hender.

Hva kan våre kiropraktorer gjøre for krystallsyke?

Våre kiropraktorer ved Eureka Strømmen vil gjøre en grundig sykdomshistorie og undersøkelse av hele nervesystemet inkludert nakke og rygg for å utelukke andre mulige årsaker for svimmelhet. Nedsatt bevegelse i nakke, brystrygg og kjeve kan være direkte årsaker til svimmelhet som bør undersøkes hos en av våre kiropraktorer.
Hvis det er en mistanke om krystallsyke vil våre kiropraktorer bekrefte diagnosen ved å gjøre en Dix-Hallpike test. Testen går ut på at kiropraktoren legger pasienten ned på ryggen, iført spesialbriller med et infrarødt kamera (slik at en kan observere eventuelle spontane øyebevegelser (nystagmus)), bøye hodet bakover og rotere hodet 45 grader mot en side og holde posisjonen i 30 sekunder. Testen blir repetert på samme måte til andre siden. Hvis denne testen utløser nystagmus og svimmelhet til en av sidene er testen positiv. Som oftest vil symptomene være mest påfallende de første 10-20 sekundene og så roe seg ned mot slutten av testen.

barn med kolikk

Slik foregår behandlingen

Etter at kiropraktoren har funnet hvilken side og hvilken buegang krystallene (otolittene) har havnet i ved hjelp av Dix-Hallpike testen, utføres korrekt reposisjonerings manøver. Epleys manøver er den mest brukte behandlingen for krystallsyken i bakre buegang (90-95% av tilfellene), og Rulle manøveren blir brukt for krystallsyken i horisontal buegang ( ca5-10% av tilfellene).

Eleys manøver utføres ved at pasienten legges ned på ryggen med hodet vendt mot den symptomatiske side. Pasienten ledes så igjennom et bevegelsesmønster med hode og kropp hvor de spontane øyebevegelsene (nystagmus) blir nøye monitorert. Noen ganger kan behandler riste forsiktig på pasientens hode eller bruke et vibrasjonsapparat for å påvirke krystallenes vandring. Målet med manøveren er å flytte krystallene vekk fra buegangen og tilbake til sitt opprinnelsessted (Utriculus). Behandlingen er som oftest svært effektiv og pasienter blir ofte symptomfrie etter få behandlinger.

Etter behandlingen vil våre kiropraktorer anbefale at du ikke kjører selv hjem, unngå raske bevegelse med nakken og sove oppreist m overkroppen i 45 grader hevet enten i en stol eller bygge opp med puter i sengen i de kommende 48 timer.

Les mer om krystallsyke på www.krystallsyken.no og svimmelhet og balanseproblemer www.svimmelhetogbalanse.no

Krystallsyken er:

  • Den vanligste formen for svimmelhet
  • Ca 3-6 av 1000 opplever dette
  • Ofte etter hode skade eller sengeleie
  • Kommer ofte uten grunn hos de over 60
  • Rett diagnose gir enkel, rask og effektiv behandling