For å gå i dybden på plager relatert til skulder, se menyen under.

Hos oss får du hjelp

Smerter i skuldre er svært vanlig og kan ha flere forskjellige årsaker som våre kiropraktorer kan undersøke, diagnostisere og behandle. Alle armbevegelser er avhengige av en god, normal rytmisk bevegelse mellom skulderblad, rygg, krageben og skulder. Dersom skuldermekanikken ikke fungerer, kan dette gi feilbelastninger i nakke, rygg, skuldre og armer. Fellesnevnere for de vanligste skulderlidelsene er akutt skade eller feilbelastning over tid. Skulderbladenes stilling og støttemuskulatur spiller en spesielt viktig rolle ved alle armbevegelser. Ensidige arbeidsstillinger gjør at armene lett blir holdt litt ut fra siden av kroppen, med runde, fremoverbøyde skuldre. I denne stillingen mister skulderbladet sin muskulære støtte, de små, stabiliserende skuldermusklene overbelastes og det kan bli trangt for senene som går innunder kragebenet frem til selve kuleleddet i skulderen. Over tid kan dette medføre betennelse og slitasjeforandringer i sener og ledd.

barn med kolikk
Smerter i skuldre kan også komme fra slitasje og forkalkninger, trange kanaler for nerve-, muskler- og blodårer, samt at skulderkapsel kan stivne, også kalt frossen skulder. Alle disse problemene bør undersøkes grundig av kiropraktor for at riktig behandling kan iverksettes. Vi undersøker skulder med ultralyd!

Muskelsmerter i skulder

Dette er noe de fleste av oss har erfart. Hvis muskulaturen overbelastes eller feilbelastes over lengre tid vil det begynne å verke og det dannes aktive triggerpunkter i muskulaturen. Aktive triggerpunkter kan gi en verkende konstant smerte fra muskelen. Latente triggerpunkter gir smerte ved trykk, aktivitet og belastning. Ved alle skulderdiagnoser er det svært viktig å fjerne årsaken til feilbelastningen. Leddlåsninger i nakke og mellom skulderblad kan bidra til at muskulaturen ikke er i balanse, noe som igjen vil resulterer i et unormalt bevegelsesmønster. Da vil muskulaturen bli stram, uelastisk og det dannes triggerpunkter. Dette er punkter i musklene som er svært ømme å trykke på og hvis de er aktive kan avgi konstant verk og strålesmerter.

Behandling av muskelsmerter i skuldre:

Våre kiropraktorer, massører og/eller akupunktører vil lokalisere triggerpunkter i musklene og behandle disse. Øm og verkende muskulatur i nakke og skulder gir lokal smerte, men kan også være årsak til smerte som stråler ned i armen.

Slitasje og forkalkning i skulder

Slitasje og forkalkning i skulderleddet er svært vanlig hos middelaldrende og eldre mennesker. Dette er naturlige aldersforandringer med sammensatte årsaker. Følgelig skal det mindre til før skulderen overbelastes. Typisk er det at smertene utvikler seg gradvis over tid, kommer og går for så å bli veldig plagsom. En slik tilstand kan forbedres, og i noen tilfeller leges helt. Det er helt avgjørende med en korrekt diagnose for å mest effektivt kunne behandle de plager som oppstår med dette.

Undersøkelse:

Våre kiropraktorer utfører alltid en klinisk undersøkelse og følger de ganger det er nødvendig, opp med henvisning til røntgen, CT, MR eller ultralyd før behandling iverksettes for å normalisere bevegelsen og stabilitet i skulder samt minske smertene.

Behandling for slitasje i skuldre:

Slitasjen er det dessverre lite å få gjort noe med, men med riktig behandling vil man oppnå bedret funksjon i skulder samt at smertene reduseres betraktelig. Tabletter og sprøyter har kun forbigående effekt. I slike tilfeller viser det seg at gjenopptrening av muskler og sener og opplæring i riktig bruk av skulderen har best effekt. Forskning har vist at trening er å foretrekke fremfor operasjon. Eureka Strømmen kan hjelpe deg i gang med forebyggende så vel som rehabiliterende treningsøvelser. Hvis derimot trening ikke hjelper og resultatene uteblir, så vil våre kiropraktorer henvise deg til ortoped for videre vurdering.

Impingement syndrom

Impingement syndrom, også kalt smertefull buesyndrom, supraspinatus syndrom, svømmer skulder eller kaste skulder. Det er et klinisk syndrom som oppstår når sener av Rotator cuff (skulder) musklene blir irritert og betent i det de passerer gjennom mellomrompassasjen under acromion (skulderbeinet). Dette kan resultere i smerter, nedsatt styrke og bevegelse i skulderen. Rotator cuff muskelsenene passerer gjennom et smalt mellomrom under «coracoacromial ligamentet» som vist på bildet. Alt som reduserer dette mellomrommet og resulterer i press på rotator cuff muskulaturen kan føre til impingement syndrom. Det kan være alt fra betente sener til kalsifiserte beinstrukturer, fortykket sener eller slimposer.

Vår kiropraktor forklarer de vanligste symptomene på impingement syndrom:

De vanligste symptomene på impingement syndrom er smerter ved bevegelse, spesielt mellom 60° og 120°, og svakhet og tap av bevegelse i skulderen. Smerten blir ofte forverret ved bevegelse av armen over hodehøyde, og smerten kan komme om natten, spesielt hvis man ligger på den aktuelle skulderen. Andre symptomer kan være “knirkelyder” fra skulderen ved bevegelse. Smertene kan komme akutt etter et traume eller gradvis på grunn av slitasje eller overbelastning.

Undersøkelse av kiropraktor:

Impingemnet syndrom diagnosen blir vanligvis satt etter anamnesen (samtale) og den fysiske undersøkelse av kiropraktor. Ved behov kan et røntgenbilde, ultralyd eller MR bilde assisterere i den endelige diagnosen.

Behandling hos Eureka:

Impingement syndrom behandles vanligvis effektivt med konservativ manuell behandling samt øvelser. Ved tilfeller hvor konservativ manuell behandling ikke fungerer vil vi henvise deg til spesialist om nødvendig. Behandling hos våre kiropraktorer fokuserer på å opprettholde omfanget av bevegelse og å unngå stivhet i skulder og rygg. Samt at pasienten bør opphøre smertefulle aktiviteter. Våre kiropraktorer vil henvise deg til fysioterapi, akupunktur eller massasje skulle disse behandlingsalternativene vise seg å være mer effektiv. Smertelindrende medikamenter som NSAID’s og isbehandling kan brukes til smertelindring. Kiropraktorbehandlingen består vanligvis av:
Spesifikke leddkorreksjoner av skuldre og nakke
Mobiliserende leddbehandling
Tøyninger
Muskulære teknikker
Nevrologiske teknikker
Stabiliserende trening
Øvelser, råd og veiledning

Terapeutiske injeksjoner av kortison og lokalbedøvelse kan brukes ved vedvarende impingement syndrom. Det totale antallet injeksjoner er vanligvis begrenset til 3 ganger per år på grunn av mulige bivirkninger fra kortison. Forskning har vist at over 90% av tendinopatier (sene betennelser) ikke er betennelse. Dette kan være en mulig årsak til de svake resultatene kortisonbehandling har vist på muskel-skjelett plager, ettersom kortison som regel skal angripe betennelser.

Frossen skulder

En frossen skulder kan oppstå akutt eller komme snikende på over tid. Den kjennetegnes ved at det blir nedsatt bevegelighet når man hever armen rett ut til siden eller rett frem og opp. Tilstanden oppstår som regel bare på en side av gangen. Et vanlig forløp karakteriseres ofte av at skulderen først blir stiv og vond for deretter å stivne helt eller delvis. Det er viktig å få stilt en korrekt diagnose fra din kiropraktor. For i motsetning til andre skulderlidelser så vil trening gjøre skulderen verre. I en akutt fase kan medikamenter eller kortisonsprøyte virke smertedempende.

Kiropraktor behandling på Eureka for frossen skulder:

Våre kiropraktorer behandler muskler i og rundt skulderbuen samt skulderkapsel svært forsiktig og konservativt for å øke bevegeligheten og gi smertelindring. Tilstanden er vanskelig å behandle, men prognosen for pasienter med frossen skulder er god. 95% av pasientene blir helt friske, men det kan dessverre ta opp til ett år. Det er svært viktig å differensial diagnostisere frossen skulder fra andre lidelser, eksempelvis fra nakkelidelser eller betennelsestilstander i skuldermuskler. På Eureka Strømmen har våre kiropraktorer kompetansen til å gjøre dette. Skulle det vise seg at du vil respondere bedre på andre behandlingsmetoder som fysioterapi, akupunktur eller massasje vil kiropraktor som primærkontakt henvise deg videre for oppfølging.

Behandling av skuldersmerter

Kiropraktorbehandling av skuldersmerter:

Kiropraktorens første oppgave er å finne årsaken til smertene. Dette gjøres ved en grundig undersøkelse. Videre vil våre kiropraktorer identifisere område og årsak til smerten og diagnostisere denne, for deretter iverksette behandling. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en grundig totalvurdering. Våre kiropraktorer anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem. Våre kiropraktorer vil i tilfeller hvor de selv ikke vil kunne gi maksimal effekt, henvise deg videre til eksempelvis fysioterapeut, massør eller akupunktør. Er diagnosen noe usikker, vil kiropraktor som primærkontakt i de fleste tilfeller henvise deg videre til vurdering hos spesialist eller foreta ytterligere undersøkelser som ved MR eller ultralyd.

Eureka tilbyr følgene behandlingsmetoder:

  • Ultralyddiagnostikk
  • Trykkbølgebehandling
  • Spesifikke leddkorreksjoner
  • Mobiliserende leddbehandling
  • Tøyninger
  • Muskulære teknikker
  • Nevrologiske teknikker
  • Stabiliserende trening
  • Øvelser, råd og veiledning