For å gå i dybden på plager relatert til korsryggen, se i menyen under.

Hos oss får du hjelp

Internasjonale forskere har funnet at ryggsmerter er den klart største muskel- og skjelettplagen i verden. Det rammer mellom 60 og 90 siste måneden. Til enhver tid opplever 15-20% å ha ryggplager. Dette er Norges dyreste enkeltlidelse og den hyppigste enkeltårsaken til langtidssykemeling og uførepensjon.

De fleste ryggsmerter er ufarlig, selv om de til tider kan sette deg ut av spill og være svært smertefull. Forskning gjort av The Chiropractic Hospital-based Interventions Research Outcomes (CHIRO) Study ble nylig publisert i det anerkjente tidskriftet Spine. Den viser at behandling hos kiropraktor er mer effektivt mot akutte korsryggsmerter enn konvensjonell medisinsk behandling.

barn med kolikk
Det er likevel viktig at pasienten tar tidlig kontakt med sin kiropraktor for å undersøke omfanget av problemet og iverksette riktig behandlig. Går man for lenge med funksjonsforstyrrelser i rygg med påfølgende ryggsmerter og ikke får den nødvendige behandling samt rådføring, kan dette øke risikoen for at plagene forverrer seg og det kan følgelig utvikle seg til blant annet en prolaps. Man skal videre være klar over at ryggsmerter kan komme fra andre strukturer enn der smerten foreligger, eksempelvis fra bekkenlåsninger. Våre kiropraktorer vil med sin erfaring og kunnskap kunne sette en riktig diagnose for deretter behandle deg skånsomt og effektivt.

Ryggsmerter

Akutt vondt i ryggen (akutt lumbago) er ofte smertefult, men i de fleste tilfeller en ufarlig tilstand. Den akutte fasen blir ofte raskt bedre, men tilbakefall kan forekomme. I enkelte tilfeller kan tilstanden forverres til prolaps og isjiassmerter, eller utvikle seg til et kronisk ryggproblem med vedvarende smerte. Dette blir da ofte kalt kronisk lumbago. Så mange som 80% av den norske befolkningen opplever ryggsmerter i løpet av livet som ofte er forårsaket av funksjonsforstyrrelser i rygg eller bekken.

Ryggsmerter er klart den plagen kiropraktorer ser oftes og har best resultater med. Forskning antyder også at denne form for behandling er den mest effektive og kostnadsbesparende samt at den har svært få bivirkninger i forhold til medikamentell behandling. Det er også derfor så mange som 1 av 3 personer oppsøker kiropraktor ved ryggsmerter. Våre kiropraktorer vil ha fokus på rehabiliterende og forebyggende øvelser og kostholdsveiledning for å unngå tilbakefall. I enkelte tilfeller vil kiropraktoren også henvise deg til akupunktør eller massør skulle disse behandlingsformene vise seg mer effektiv.

Vår kiropraktor forklarer de vanligste årsaker til ryggsmerter:

Ryggen vår er dessverre ofte mer utsatt for skade enn for eksempel midtrygg. Grunnen til dette er at nakke og rygg krever mer bevegelse for å kunne utføre aktiviteter som å plukke opp gjenstander fra gulv eller kunne se bak ved rygging av bil. Midtryggen sin funksjon er å beskytte vitale organer, det er derfor midtryggen også er utstyrt med 12 ribber på hver side, noe som igjen reduserer mobiliteten. Så lenge hele ryggen fungerer optimalt kan den motstå ekstrem belastning som i form av tunge løft.

Derimot, skulle ryggen ikke fungere optimalt hvor det foreligger redusert bevegelse eller redusert stabilitetsmuskulatur kan ryggsmerter ofte oppstå av lett belastning som ved å hente en penn fra gulv eller reise seg fra sittende til stående stilling. Skulle dine akutte ryggsmerter inntreffe etter slik lett belastning er det sannsynlig at feilfunksjoner har ligget latent i lengre tid uten å gi symptomer. Kroppen gir heldigvis ofte varselsignaler i form av lett ubehag noen uker før en slik akutt situasjon oppstår. Og man bør derfor lytte til kroppens signaler å få slike varseltegn undersøkt hos kiropraktor for å unngå akutt overbelastning. Nedenfor vises de vanligste årsaker til ryggsmerter:

 • Akutte traumer i form av tunge løft eller fall
 • Redusert stabilitet i støttemuskulatur
 • Feilbelastning på jobb
 • Innaktivitet
 • Genetisk
 • Overbelasting
 • Overvekt
 • Stress og andre psykiske påkjenninger

Symptomer og fellestrekk på ryggsmerter

 • Akutt eller gradvis tiltagende.
 • Smerter i den nederste delen av ryggen, ofte verre på morgenen eller når du reiser deg.
 • Bedre av å gå eller ligge.
 • Smerten sprer seg til sete, lår eller lysken.
 • Du begynner å gå skjevt for å unngå smerte.
 • Muskelkramper
 • Kraftig stikksmerte ved brå bevegelser, disse kan være kombinert med at ryggen eller beina svikter.

Når bør du oppsøke kiropraktor for ryggsmerter

 • Ved tvil om omfanget av skaden og utredelse (kiropraktorer har diagnostiseringsansvar på lik linje med leger)
 • Ved akutte ryggsmerter som reduserer funksjonsevnen
 • Ved akutte ryggsmerter som medfører at du ikke kan jobbe (kiropraktorer kan sykemelde)
 • Ved vedvarende ryggsmerter
 • Ved smerter i bena (kiropraktorer kan henvise til røntgenundersøkelser eller MR)

Låsning i ryggen

En låsning kan defineres som nedsatt funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet hvor feilfunksjoner har oppstått. Dette skyldes en dysfunksjon i spinalrefleksene i ryggraden. Dette fører til at nervene får for lite aktivitet og for lite næring i form av oksygen og Glucose (sukker) og blir såkalt usunne. Man kommer da inn i en ond sirkel som bør brytes så raskt som mulig. Dette kan våre kiropraktorerhjelpe deg med.

Vår kiropraktor forklarer symptomer på låsning i rygg

Smerten som oppstår ved en irritasjon kommer fra nociseptorer (smertefibre/C-fibre) i og rundt det skadete området. Symptomene kan variere fra lokal ømhet, skarp smerte til intens smerte som noen ganger kan stråle ned i bena. En spesifikk og skånsom ledd-korreksjon hos en av kiropraktorene på klinikken vil stimulere raskere fibre (A-alpha) i ryggen som igjen vil overdøve og lindre ryggsmerteneeller bekkensmerter.

Vår kiropraktor forklarer hvordan en låsning påvirker dine smerter

Det er viktig å forstå at ca 75 av disse smertefibrene har forbindelse med det somatosensoriske apparatet som vi finner i hud, muskler, skjelett, ledd, organer og hjerte og karsystemet som vi kjenner som smerte i kroppen. Det er nettopp dette som forklarer hvorfor det er mulig å ha nedsatt funksjon og låsninger i ryggvirvler uten å føle noe ubehag. Vi kan derfor ikke alltid fokusere på smerte når man skal evaluere helsen, men må se ryggen og nervesystemet i en sammenheng.

Faktisk er det ofte slik at smerte er noe av det siste som kommer i en skadesituasjon, men heldigvis noe av det første som også forsvinner. En av våre kiropraktorer på klinikken vil raskt finne ut om du har ledd-låsninger i rygg som forårsaker smertene og iverksette behandling om nødvendig. Man skal huske at latente låsninger i verste fall kan resultere i skader som isjias og prolaps. Dette gjøres ved at vår kiropraktor gjennomfører en grundig undersøkelse med spesial testing og neurologisk undersøkelse om nødvendig.

Prolaps og isjias

Mellom ryggvirvlene finner man brusk-/mellomvirvelskivene. Disse består av hard brusk samt et noe mykere kjernemateriale (gelantin). Hvis bruskskivene sprekker kan kjernematerialet presse seg ut mot ryggnervene. Da oppstår det en prolaps. Skiveprolaps (prolapsus disci) betyr at den indre delen (nucleus pulposus) av mellomvirvelskivene i ryggraden har gått ut av sin normale stilling slik at det kan bli irritasjon på en nerverot eller ryggmargen og gi smerter ned i foten.

Mest kjent er betegnelsen isjias, som er en bestemt form for rotsmerter der prolapset presser på isjiasnerven. Isjias kan forekomme i alle aldersgrupper, men er mest vanlig i 20-40 års alderen. Isjias betegner smerte i benet, oftest utstrålende, på grunn av irritasjon av en eller flere nerverøtter og deres forlengelser som fører til benet. Prolapset kommer ofte uten forvarsel selv om mange kan merke smertesymptomer og stivhet i ryggen lenge før den akutte forverringen.

Vår kiropraktor forklarer om utbredelse og varighet av Isjias

 • Mellom 5-10% av pasienter med ryggsmerter har isjias
 • Gravide er mer utsatt for å få isjias
 • Isjias er svært plagsomt og ofte langvarig; 80% blir bra uten operasjon i løpet av 3 måneder. Langtidssykmelding er ikke uvanlig
 • Bare 5% av pasienter med skiveprolaps og isjias blir operert

Vår kiropraktor forteller om de vanligste symptomer ved prolaps

De typiske symptomene er som nevnt ryggsmerter og utstråling til en av bena. Andre symptomer kan være nedsatt følighet, styrke (vanskelig å gå på tærne eller hælene) og nedsatte reflekser. Symptomer som nedsatt følighet rundt anus eller nedsatt kontroll på enten tarm eller blære skal alltid undersøkes snarest mulig hos primær- og/eller spesialisthelsetjenesten og aller helst hos legevakt omgående.

Inntil for få år siden trodde man at prolaps var en dramatisk tilstand. Nå vet man at det ikke er tilfelle. Faktisk er det slik at prolaps i ryggen er mer en normal tilstand enn det motsatte. Det viser seg nemlig at over halvparten av Norges befolkning til enhver tid har prolaps. Nedsatt funksjon i leddet er trolig en medvirkende faktor til dette, men enkelte ganger ser man at funksjonsforstyrrelser i bekkenet kan være medvirkende faktor.

Det som skiller mellomvirvelskiven fra andre strukturer, er at den ikke innehar så mye blodårer. Den er derfor helt avhengig av bevegelse for å få næring gjennom hydrering av skiven. God funksjon i ryggen vil derfor bidra til at næringstilførselen til mellomvirvelskiven opprettholdes.

Har man god plass og funksjon i ryggmargskanalen kan man fint ha en prolaps uten å føle noe smerte i ryggen. Behandling hos kiropraktor vil i de fleste tilfeller redusere smerten betraktelig og normalisere funksjonen i korsrygg slik at skiven trekker seg tilbake til normal posisjon. Videre rehabilitering for kjernemuskulatur er svært viktig i tiden fremover for å redusere risikoen for tilbakefall. Dette kan du gjøre selv når du har ryggsmerter.

Det finnes fire forskjellige grader av prolaps. Det klart hyppigste hos befolkningen er protrusjon.

 • Protrusjon/disc bulge er en irritasjon av nucleus (kjernen), hvor det ytterste laget på skiven har forstrukket seg. Det er ofte her vår kiropraktor finner grunn til å behandle rygg og nakke lidelser. En protrusjon kan noen ganger gi utstrålende smerte til bena og forveksles derfor ofte med prolaps.
 • Neste steg er prolaps/disc herniation. Skiven sprekker og inderste kjernen lekker ut og presser mot nerveroten som ofte gir sterke lynsmerter ned i foten. Denne betegnelsen blir i de aller fleste tilfeller brukt, og alt for ofte når det i realiteten foreligger en protrusjon. Behandling hos kiropraktor vil i første omgang dreie seg rundt prolaps området.
 • Skiveextrusjon (utdrivning) er en mer alvorlig skade enn prolaps. Der ytterste laget av skiven har da revnet, som igjen gjør at innerste lag (gelatin) renner ut.
 • Skivesekvestrasjon som er den mest alvorlige formen av prolaps skjer når kjernen (gelatin) separeres fra hoveddelen av skiven, ofte kan skiven da presse på flere nerverøtter som er svært seriøst.

Bekkenlåsning

Leddene mellom korsbeinet og bekkenet kalles bekkenleddet (iliosacralleddet). I disse leddene er det svært liten bevegelse, men leddene er ofte kilden til smerte i bekken, korsrygg, setet, lysk, lår og i enkelte tilfeller kan smerten stråle helt ned til ankel. Disse to leddene beveger seg ikke mye, men er likevel svært viktige fordi disse leddene påvirker mye av musklenes atferd gjennom nervesystemet.

Vår kiropraktor forklarer symptomer på bekkenlåsning

Smerter fra dette området forverres ofte ved statiske posisjoner og spesielt ved sitting. Som regel lindres den ved gange/ bevegelse, men ikke alltid.

Behandling hos vår kiropraktor for bekkenlåsning

Behandling hos kiropraktor er ofte svært effektivt mot smerte sammen med triggerpunktbehandling i bekken og seteregion. Når normal funksjon er gjenopprettet, vil muskulaturen i bekkenområdet ha fått tilbake sin opprinnelige elastisitet som er nødvendig for normal bevegelse av bekkenet.

Behandling av ryggsmerter

Korsryggplager er en svært vanlig plage kiropraktorer ser og behandler, og behandlingseffekten svært god. Pasienter med prolaps og isjias kan også få hjelp hos våre kiropraktorer ved Eureka Strømmen. Kiropraktoren vil ofte behandle rundt prolaps området, i bekken og/eller midtrygg, for å redusere smerten. Når ryggsmertene er redusert, vil man kunne behandle området direkte. Denne konservative tilnærmingen gir ofte langvarig god effekt.

Det er viktig at man kommer seg raskt til behandling og få stilt en riktig diagnose for å hindre langvarige plager. Det at man får påvist prolaps betyr ikke at man har en alvorlig rygglidelse og at man blir langvarig syk. Mange tror fortsatt at alle med prolaps må opereres. Det er feil! Som tidligere nevnt er prolaps et relativt hyppig funn i voksne rygger. Vår kiropraktor vil selvfølgelig henvise videre for vurdering av operasjon når dette er nødvendig; men før det skjer, skal det som regel foreligge utstrakte stålesmerter med utspring fra flere nerverøtter samt nedsatt kontroll av blære og tarmfunksjon, dette er heldigvis svært sjeldent.

Behandling hos kiropraktor ved korsryggsmerter og skiveprolaps går ut på å forbedre bevegeligheten hvor det er låsninger og ved prolaps, behandles det i leddene rundt isjiasnerven. Dette for å forbedre sirkulasjonen slik at reparasjonsprosesser i nerve og skive stimuleres og ansamlinger av slaggstoffer som irriterer nerven blir fraktet bort, dette vil igjen redusere smerten. Deretter vil fokus bli rettet mot rehabilitering der styrke og stabilitet skal gjenoppnås. I tilfeller hvor det er nødvendig med tverrfaglig behandling vil kiropraktoren henvise til fysioterapi, akupunktur eller massasje.

Vår kiropraktor forteller om ting du selv kan gjøre ved ryggsmerter

Det finnes mange gode tips og råd man kan gjøre selv ved akutte smerter. Nedenfor har vi listet opp noen av dem. Ønsker du utdypende informasjon om råd kan du lese mer her.

 • Kuldebehandling – legg en ispose på nedre del av korsryggen utenpå et tynt kjøkkenhåndkle i ca. 20 min. Gjenta 3-4 ganger daglig.
 • Sitt minst mulig. Trykket er størst på skiven når man sitter.
 • Klarer man å bevege seg litt er det bra, om det bare så er å rusle litt rundt i huset.
 • Gå heller mange korte turer enn èn lang.
 • Ved smerteutstråling, finn bevegelser som reduserer smerten i benet.
 • Veksle mellom bevegelse og avlastning i stillinger hvor man har minst mulig smerte. Variasjon er nøkkelen.
 • Være varsom med fremoverbøy da dette kan provosere smertene.
 • Ta smertestillende dersom smertene er uutholdelig.
 • Drikk mer vann enn vanlig og unngå vanndrivende som kaffe, te og alkohol osv. Dette hjelper utskilling av slagstoffer.
 • Øk proteininntaket i kosten og minsk sukkerinntaket da proteiner reparerer og sukker bryter ned.