For å gå i dybden på plager relatert til nakken, se meny under

Hos oss får du hjelp

Hvert år opplever mellom 30-50 av alle kiropraktorers pasienter oppsøker hjelp for forskjellige nakkeproblemer. Nakkens funksjoner er kompliserte og spiller en helt sentral rolle i bevegelsesapparatet. Finmekanikken i nakken består av et intrikat samspill mellom ledd, følsom dyp muskulatur og store deler av nervesystemet. Vi er derfor helt avhengig av at nakkens finmekanikk er intakt for å holde balansen, utføre presise bevegelser og orientere oss etter sanseinntrykk fra syn og hørsel.

De aller fleste som kommer til kiropraktor med nakkeproblemer kommer inn med akutte nakkesmerter eller nakkekink, mens et fåtall finner veien til kiropraktor etter en whiplash skade, selv om forskning viser gode resultater på nettopp denne type skade. Noen få opplever kroniske nakkeplager, og selv om det kan være mange årsaker til disse plagene, er de vanligste; tidligere traumer, arvelig betinget og holdningsrelaterte symptomer i form av stress på jobb og dårlige arbeidsstillinger. Våre kiropraktorer innehar kompetansen som skal til for å diagnostisere og behandle de fleste nakkeproblemer.

barn med kolikk

Akutte nakkesmerter

Akutte nakkesmerter oppstår oftest som resultat av underliggende årsaker som feilfunksjoner i nakken som har utviklet seg over tid. Anspenthet pga stress, intens konsentrasjon over tid, irritasjon, støy, lysforhold osv kan være medvirkende utløsende årsaker. I tillegg kan ugunstige arbeidsstillinger, statisk og ensidig arbeid, trekk fra vindu, spesielt fra ene siden (sjåfører med åpent vindu), liggestillinger (sovne på sofaen) eller i mageleie påvirke nakkefunksjonen og gi smerte.

Vår kiropraktor forklarer symptomene på nakkesmerter:

Foruten smerter og innskrenket bevegelse i nakke, kan akutte nakkesmerter også gi smerter andre steder, dette trolig pga av irritasjon i lokale sensitive strukturer som mellomvirvelskiver og sideledd i nakke som kan resultere i at nerver kommer i klem som blant annet kan gi strålesmerter i arm. Disse smertene kan minne om mye om symptomene som oppleves ved whiplash skader eller cervicobrachialgi. Som et resultat av smertene, vil nakke muskulaturen også stramme seg som kan forårsake spenningshodepine eller cervikogen hodepine.

Kiropraktor behandling av nakkesmerter:

Forskning har dokumentert at behandling hos kiropraktor for akutte nakkesmerter er den mest effektive behandlingsformen for å bli kvitt disse plagene raskt og effektivt. Ved å ikke behandle akutte nakkesmerter kan det være en risiko for at man utvikler kroniske nakkesmerter, som følgelig kan være vanskeligere å behandle og tar ofte lengre tid. Våre kiropraktorer vil alltid foreta en grundig undersøkelse og behandle deg effektivt i henhold til internasjonale og nasjonale retningslinjer.

Kink i nakken

Nakkekink kan ha mange forskjellige årsaker, hvor det ofte er en usikkerhet rundt årsaken. Traumer og irritasjon i nakk og rygg kan føre til nakkekink. Problemet oppstår ofte akutt og man kan våkne med dette om morgenen.

Kiropraktoren forklarer symptomene:

Vanlige symptomer er store smerter og ømhet langs muskulatur på fremsiden og baksiden av nakken. Man har store smerter og ofte markerte muskelspenninger i nakke- og skulderområdet som fører til at hodet blir låst i en fremover- og sideveisbøyd posisjon. Nedsatt bevegelse av nakken, en høyere skulder på en side av kroppen, samt hodepine og strålesmerter ut i armene er også symptomer som ofte oppleves. De intense smertene er ofte værst de første 1‐2 dagene for deretter å avta gradvis. Likevel kan stivheten i noen tilfeller vedvare over flere uker/ måneder.

Behandling hos kiropraktor for nakkekink:

Ofte vil behandling hos kiropraktor gi umiddelbar lindring samt redusere lengden på symptomene. Forskning viser at rask behandling hos kiropraktor vil redusere nakkesmertene og du vil raskere oppnå normal funksjon og smertefri tilværelse enn ved ikke å behandle. Skulle det være nødvendig å henvise deg videre til utvidet undersøkelse eller du skulle trenge sykemelding grunnet dine store smerter kan våre kiropraktorer skrive ut henvisning og/eller sykemelding når du kommer. Kiropraktoren vil også gi deg forebyggende råd og veiledning samt treningsøvelser som skal bidra til økt stabilitet i området.

Kroniske nakkesmerter

Smerter som har vedvart over 3 måneder betegnes som kroniske. Betegnelsen kronisk handler derfor om tidsforløp og ikke nødvendigvis om prognosen. De oppstår oftest som følge av langvarig over‐ eller feilbelastning eller ved akutt nakkeskade. Smertene og symptombilde er ofte svært sammensatt, og kan over tid gi smerter mellom skulderblad, utstrålende smerter til skulder og/eller arm, prikking og nummenhet i armer og fingre, svimmelhet, hodepine, ansiktssmerter, nedsatt konsentrasjon og økt trettbarhet.

Undersøkelse hos kiropraktor for dine kronisk nakkesmerter:

Vår kiropraktor vil gjennomgå en grundig anamnese og undersøkelse for å kartlegge ditt sammensatte symptombilde for å best kunne iverksette den mest effektive behandlingsformen for dine plager. I kroniske tilfeller er det ofte viktig å kombinere flere tiltak parallelt, det vil si at man inkluderer ledd-korreksjoner, øvelser, ernæring og tilpasninger på arbeid inn i behandlingsplanen. Skulle likevel andre behandlingsformer som for eksempel fysioterapi, akupunktur eller massasje vise seg å være mer effektivt enn kiropraktorbehandling vil vår kiropraktor henvise deg videre. Uteblir resultatene vil våre kiropraktorer kunne henvise deg til spesialist om nødvendig.

Cervicobrachialgi (strålesmerter i arm)

Cervicobrachialgi oppstår når nerverøtter i midtre eller nedre nakkeregion kommer i klem som følge av skiveprolaps og/eller forkalkninger som følge av slitasjeforandringer. Det kan da oppstå intense smerter ut i arm på samme måte som en kan få isjias fra korsryggen som gir strålesmerter ned i bein. Disse smertene er ofte intense og kan redusere livskvaliteten betraktelig.

Behandling hos kiropraktor for cervicobrachialgi:

Vår kiropraktor vil i disse tilfellene utføre en full neurologisk undersøkelse og kartlegge årsaken til smertene. I mange tilfeller vil også vår kiropraktor henvise til billeddiagnostikk undersøkelser som MR og røntgen for videre analysere og kartlegge problemområder før behandling iverksettes. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege. Behandling hos kiropraktor er ofte effektivt og kan ofte lette dine symptomer svært raskt. Skulle det likevel vise seg at du ikke vil ha like god effekt av behandling hos kiropraktor som ved fysioterapi, akupunktur eller massasje vil han henvise deg videre til spesialist for ytterligere utredning.

Whiplash

Også kalt nakkeslengskade, er definert som symptomer fra nakke grunnet bløtdelsskade. Forekomsten av nakkeslengskader er trolig mye høyere enn tidligere antatt. På bakgrunn av tidligere studier er det sannsynlig at antall nakkeslengskader pr år i Norge ligger på ca. 30 000 nye tilfeller.
Norsk helsevesen har valgt å anvende skadegrader fra Quebec Task Force (1995). Det betyr at nakkeskader skal inndeles i fire grader: WAD I – IV. Grad I og II omfatter lette forstrekninger av bløtdeler i muskel/skjelettsystemet som leddbånd og muskler som ikke lar seg påvise ved nevrologiske eller radiologiske undersøkelser. Prognosen er god og de aller fleste blir bedre etter kort tid. Grad III omfatter skader på nervesystemet, mens grad IV innvolverer skader i muskel/skjelettsystemet som bruddskader, forskyvninger i ledd eller alvorlige skader i leddbånd som kan føre til instabilitet. Grad III og IV defineres som en alvorlig nakkeskade og ikke som en nakkeslangskade.
Kiropraktorer er primærkontakt i det norske helsevesen og kan henvise til videre utredning hos spesialist samt henvise til røntgen, MR og CT når dette er indikert. Slike undersøkelser kan bidra til å kartlegge graden av nakkeslengskade.

Slik oppstår nakkeslengskade:

Typiske symptomer er smerter og stivhet i nakke, eventuelt også hodepine og svimmelhet. Nakkesleng forbindes typisk med påkjørsel bakfra. Her får hodet et kraftig og uventet kast bakover, for deretter et tilsvarende kast fremover. Lignende skader kan også forekomme ved sidekollisjoner. Nakkeplager som følge av trafikkulykker er hyppig, det antas at 300 pr 100.000 innbyggere årlig blir sendt til eller oppsøker legevakt eller akuttmottak. Nakkeskader oppstår som kjent også i mange andre sammenhenger, som f. eks. ved arbeidsulykker, eller ved fall/uhell i forbindelse med sport/idrett. I internasjonal statistikk regner man med at ca. 40-50% av alle nakkeskadene skyldes slike hendelser.

Vår kiropraktor forklarer årsaken til dine nakkesmerter:

Ved kraftig kast på hodet får nakkevirvelsøylen en tilsvarende kraftig bøy bakover. Dermed får alle bløtdelene på forsiden av virvelsøylen en overstrekk. Dette kan føre til strekk av sener eller muskelfibre, som igjen kan utvikle en lokal nerveirritasjon og hevelse rundt området, på linje med akutte nakkesmerter eller nakkekink Dette er tilsvarende det som oppstår etter overstrekk i for eksempel ankel. Når hodet i neste øyeblikk kastes fremover, kan man få tilsvarende vevsskader i bløtdelene på baksiden av nakkevirvlene. Alle vet at en ankel kan være stiv og smertefull i lang tid etter et overtråkk. I nakken er det på akkurat samme måte, men plassforholdene er trange i nakken, og området er også uvanlig ømfintlig. Derfor kan ganske små vevskader i enkelte tilfeller føre til relativt mye plager.

Behandling hos kiropraktor for nakkeslengskade:

Som ved andre akutte skader er det fornuftig å unngå unødige belastninger mot nakke de første dagene etter skade. Dette gir kroppens egne reparasjonsmekanismer rom for å arbeide mer effektivt. I denne perioden kan det også være behov for smertelindrende behandling. Våre kiropraktorer ser helst at nakkekrage ikke brukes med mindre brudd, luksasjon (et bein ut av ledd) eller press på ryggmargen foreligger. Etter få dager er det svært viktig å bevege seg og bruke nakken som normalt. Angst for å bevege nakken hindrer optimal legning av skaden. Derfor, er det svært viktig med behandling hos kiropraktor i starten for å normalisere bevegelsen, stimulere skadet vev til å lege seg samt lindre smerten pasienten opplever. Informasjon om plagen og aktive tiltak er derfor svært sentralt i behandlingsforløpet. De svært spesifikke ledd-korreksjonene som blir gitt hos våre kiropraktorer vil hjelpe og normalisere nakkebevegelsen som er viktig for å bevare elastisiteten i bløtdelene, og for å forebygge varig stivhet i området. Forskning viser at en bevisst tidlig bruk av nakken kan være den viktigste faktoren for å forebygge et kronisk forløp av tilstanden. Passiviserende behandling gir langsommere bedring.

Vår kiropraktor forteller om prognosen etter whiplash skade:

Hos pasienter med kroniske plager er det naturlig nok knyttet bekymringer til tilstanden. Det er viktig å være klar over at nakkeslengskade ikke fører til forandringer eller svekkelser av hjerne eller ryggmargsfunksjoner. Kroniske smerter kan føre til betydelige konsentrasjonsproblemer, men hjernen er ikke skadet, selv om det kan føles slik! Forløpet over tid tyder på at også de pasienter med de verste og mest langvarige plagene, kan forvente en gradvis bedring. I følge statistiske tall er det beregnet at alle som utsettes for skader som kunne medføre nakkeslengplager, er det bare 3-5 bli kvitt sine plager i løpet av 6 måneder. Vi vil også kunne bistå med rehabiliterende øvelser for videre skape stabilitet rundt det aktuelle området.

Behandling av nakkesmerter

Når bør du oppsøke en kiropraktor etter en nakkeskade?

 • Tidlig konsultasjon kan redusere senvirkninger som ofte oppstår ved nakkeskader.
 • Når du ikke blir raskt bedre, eller du lurer på om noe er galt med nakken.
 • En kiropraktor kan henvise til nødvendig røntgen undersøkelse, CT eller MR, eller henvise til spesialister hvis dette viser seg nødvendig.
 • Forskning har vist at pasienter med nakkesmerter har god nytte av behandling hos kiropraktor, og det er god dokumentasjon for at kiropraktikk har bedre effekt enn andre konservative behandlingsformer.

Hva skjer hos vår kiropraktor?

Kiropraktorens første oppgave er å utelukke alvorlige årsaker til smertene. Dette gjøres ved en grundig undersøkelse. Når undersøkelsen er gjort vil vår kiropraktor identifisere sted og årsak til smerten, for så å behandle. Konservativ behandling hos kiropraktor har som mål å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. Behandlingen vil etter en totalvurdering bli individuelt tilpasset hver enkelt. I tilfeller hvor andre behandlingsformer vil være mer effektivt for den enkelte vil kiropraktoren henvise til fysioterapeut, akupunktør eller massør. En kiropraktor anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem, disse inkluderer:

 • Spesifikke leddkorreksjoner
 • Mobiliserende leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning

Hva kan du gjøre selv når du har nakkesmerter?

 • Kontakt kiropraktor for råd
 • Kalde omslag (is)
 • Betennelsesdempende medikamenter ved akutt nakkekink
 • Hold nakke varm ellers
 • Akutte nakkesmerter er sjeldent alvorlig, bare smertefullt.
 • Hvil nakke (smertefri stilling) noen ganger i løpet av dagen
 • Gjennomfør enkle øvelser