Bekken og hofter

Book time onlineKontakt oss

For å gå i dybden på plager relatert til hofte og lysk, se menyen under.

Hos oss får du hjelp

Hofteleddet består av hofteskål, som er en del av bekkenbeinet, samt lårbeinets hoftekule. Både hofteskålen og hoftekulen er «kledd» med glatt brusk som sikrer at bevegelser foregår med minst mulig friksjon og motstand.

barn med kolikk
Muskel- og skjelettlidelser er svært utbredt og kan medføre betydelige smerter. Smerter i hoften kan være svært plagsomt og kan gi store problemer med å fungere i daglig- og i arbeidsliv, som igjen vil redusere livskvaliteten. Over 40% av sykefraværet skyldes plager i muskler og/eller skjelett. Til sammen koster dette samfunnet rundt 72 milliarder årlig. Hoftesmerter kan forekomme i alle aldersgrupper, men hofteslitasje og refererte smerter er ofte plager som er forbundet med aldersøkning. Muskelbetennelserog lyskesmerter forekommer hyppigst hos yngre mennesker. Behandlingen hos våre terapeuter ved Eureka Strømmen er tilpasset alder og diagnose. Ofte vil benlengden også undersøkes da vi ofte ser en sammenheng mellom hofte- og lyskesmerter og benlengdeforskjell. Vi undersøker med ultralyd!

Hoftesmerter

Årsaken til hoftesmerter er ofte svært sammensatt og alle områder rundt hofteleddet må derfor vurderes nøye av kiropraktor for å finne den egentlige årsaken til plagene. Nedsatt funksjon i bekken er langt vanligere enn det folk tror og kan være en medvirkende årsak til hoftesmerter. Ledd-låsninger og stram muskulatur i bekkenet kan videre resultere i benlengdeforskjell som over tid kan bidra til å feilbelaste strukturene i hofte og gi smerter. Når bekkenet ikke fungerer normalt kan dette forårsake smerter i rygg, sete, lysk, hofter samt stråling ut i bena.

Hofteslitasje (artrose) er en annen vanlig årsak hos eldre som oppstår når brusk i hofteleddet reduseres grunnet langvarig feilbelastning. Smerter og stivhet i hofte om morgningen og ved belastning er da vanlig og svært funksjonshemmende. Nedsatt bevegelighet i hofteleddene kan også være assosiert med muskelbetennelse og triggerpunkter i omkringliggende muskler og sener.

Vår kiropraktor forteller om undersøkelsen og behandling av hoftesmerter

Våre kiropraktorer vil undersøke deg grundig og finne årsaken til dine smerter før behandling blir iverksatt for å normalisere funksjonen og avlaste smertene i hofter. I tillegg vil våre terapeuter hos Eureka Strømmen gi råd og veiledning, samt gi øvelser for å bedre kroppsholdning.

Lyskesmerter

Smerter i lysken kan ha ulike årsaker. Smertene kan være lokal eller være sammenfallende med rygg og/eller hoftesmerter. Pasienten kan føle alt fra svake og diffuse smerter til svært intense smerter. Hos menn kan smertene stråle ned til testikkelen.

Hos Eureka Strømmen opplever vi ofte at pasienter med lyskesmerter er engstelig og mange har vært utredet andre steder allerede uten at man har klart å identifisere smertekilden. Ofte kan årsaken til smerten være en ”leddlåsning” i nedre del av korsryggen eller komme fra en irritasjon i bekkenleddet. I andre tilfeller vil bløtvevsstrukture som i muskler, bindevev og sener være involvert og kiropraktoren vil da henvise deg videre til massør, fysioterapeut og eller akupunktør for videre oppfølging. Nevrologiske forbindelser gjør at problemer i disse områdene vil gi utstrålende smerte til lyske. Vår kiropraktor vil undersøke å finne årsaken til lyskesmertene og behandle deg skånsomt og effektivt.

Hofteslitasje

Også kalt coxartrose, forekommer hyppigst i hofteleddet av alle ledd i kroppen. Slitasjegikt er en nedbrytende tilstand som ødelegger og bryter ned leddet. I starten er det leddbrusken som ødelegges. Den glatte overflaten som er mellom hofteskåla og lårbeinets hoftekule vil etter hvert bli ujevn. Ved gange oppstår «gnisninger» i leddet, noe som gir smerter. Etter hvert vil det bli forkalkninger, bevegeligheten blir dårligere og leddet blir stivere.

Disse plagene varierer i intensitet og lokasjon samt at de også kan være vær betinget. Hos eldre ser man ofte slitasjeforandringer på røntgen, men bare en liten andel av disse pasientene har symptomer. Altså, slitasjegikt påvist på røntgen er ikke ensbetydende med store plager. 90 % av pasientene over 65 år som klager over hoftesmerter, har slitasje i hofteleddet.

Hvorfor bør jeg oppsøke kiropraktor

Våre kiropraktorer hos Eureka Strømmen kan henvise til røntgenundersøkelse om nødvendig og behandle plagene skånsomt og effektivt. Selv om hofteslitasje ikke blir kurert, vil man gjennom behandling hos kiropraktor kunne redusere smertene betraktelig. I mange tilfeller vil kiropraktoren henvise deg til smertelindrende behandling hos fysioterapeut, akupunktør eller massør.

Benlengdeforskjell

De fleste vil ha en liten benlengdeforskjell uten at det forårsaker symptomer. Det er først når lengdeforskjellen utgjør mer enn 7 millimeter samt at pasienten har en tydelig skjevhet i ryggsøylen at man vurderer å bruke innleggsåle for å korrigere dette.

Noen ganger kan benlengdeforskjellen være «funksjonell». Det vil si at den er i hovedsak et resultat av funksjonsforstyrrelser og stram muskulatur i bekkenet som over tid har fått utviklet seg og kan forårsake blant annet hoftesmerter, ryggsmerter og noen ganger nakkesmerter. Denne benlengden vil i de fleste tilfeller normaliseres etter at leddet er korrigert og behandlet av en kiropraktor. Hos Eureka Strømmen vil vi kunne vurdere om du trenger innleggsåle, henvise til røntgen om nødvendig og behandle deg skånsomt og effektivt.

Muskelbetennelse

En betennelse er en reaksjon som skjer i bløtvevet som følge av en akutt eller kronisk irritasjon. Noen ganger kan det være hevelse og økt varme i muskler og leddbånd som kan forverre smertene, men betennelse må ikke forveksles med infeksjon (som skyldes bakterier eller virus). Nesten alle som har smerte, har også en viss grad av betennelse eller irritasjon.

Betennelse i hofte kan stamme fra mange områder. De vanligste er fra muskler, sener, fettputer og leddbånd. Kiropraktorene hos Eureka Strømmen vil gjennom sin kunnskap og erfaring undersøke og finne årsaken til problemet for deretter å gi nødvendig behandling.

Eureka Strømmen er et tverrfaglig helsesenter

Eureka Strømmen har tilknyttet seg mange forskjellige behandlere inkludert akupunktør og massører og vil derfor kunne tilby den mest effektive behandlingsformen for dine plager.

Referert smerte

Over tid kan ledd og tilhørende muskulatur stivne på grunn av feilbelastning og/eller redusert funksjon i nærliggende områder, dette betegnes som refererte smerte. Dette kan forårsake smerter og spenninger i tillegg til kompensasjoner i andre kroppsdeler som hofte, lysk og rygg. Opphavet til smerte har altså en annen lokasjon er der man kjenner smerten. Forandringer i kroppsholdning på grunn av dårlig arbeidsstilling og/eller funksjonsfeil i muskel- eller skjelettsystemet kan også være medvirkende årsaker til hofteplager.

Undersøkelse og behandling hos vår kiropraktor

Våre kiropraktorer hos Eureka Strømmen vil undersøke deg grundig og finne årsaken til dine smerter før behandling blir iverksatt for å normalisere funksjonen og avlaste smertene i hofter. I tillegg vil våre kiropraktorer gi råd og veiledning, samt gi øvelser for å bedre kroppsholdning.

Behandling mot hoftesmerter

Det er et nært samspill mellom funksjonene i bekkenet og funksjonene i hofteleddene. Funksjonsforstyrrelser i bekken kan føre til nedsatt bevegelighet i hofteleddene og visa versa. Derfor må begge områder vurderes nøye for å finne den egentlige årsaken til plagene. Nedsatt funksjon i bekken er langt vanligere enn det folk flest tror, og skyldes som regel overbelastninger eller mindre traumer og uhell. Når bekkenet ikke fungerer normalt kan dette forårsake smerter i rygg, sete, lysk, hofter samt stråling ut i bena.

Nedsatt bevegelighet i hofteleddene er ofte assosiert med muskelbetennelse i omkringliggende muskler og sener. Dette forårsaker som regel smerter lokalt rundt hofteleddet og på innsiden eller utsiden av låret. Man blir ofte ikke kvitt plagene før betennelsen er redusert. Både bekken- og hofteledd kan korrigeres av kiropraktorene ved Eureka Strømmen hvor vi søker å gjenopprette normal funksjon og bevegelighet.

Undersøkelse av kiropraktor for dine hoftesmerter

Våre kiropraktorer vil i første omgang lokalisere og diagnostisere problemet. Dette gjøres ved en grundig samtale med pasienten med påfølgende fysisk undersøkelse og evt. henvisning til MRI og/eller røntgenundersøkelser om nødvendig. Når undersøkelsene er gjort vil kiropraktoren identifisere sted og årsak til smerten, for så å sette en riktig diagnose.

Behandling hos kiropraktor for hoftesmerter

Behandling hos kiropraktor søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. Våre Kiropraktorer anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem, disse inkluderer:

  • Spesifikke leddkorreksjoner
  • Mobiliserende leddbehandling
  • Tøyninger
  • Muskulære teknikker
  • Nevrologiske teknikker
  • Stabiliserende trening
  • Øvelser, råd og veiledning