For å gå i dybden på plager relatert til armen, sjekk menyen under.

Hos oss får du hjelp

Smerter i armene kan enten komme fra selve armen eller stråle fra nakke og skulderregionen. Nervene som kommer ut fra nakkevirvlene og går ut i armene kan bli irritert og gi strålesmerter. Veldig ofte er det stramme og/eller irriterte muskler i den lavere delen av nakken og skuldrene som forårsaker strålingsmerter til armene. En grundig undersøkelse utført av en kiropraktor vil avdekke hvor smertene kommer fra. Både direkte armsmerter og strålesmerter kan behandles av våre kiropraktorer. Vi undersøker med ultralyd!

barn med kolikk

Tennisalbue og Golfalbue

Også kalt Epikondylitt, skyldes overbelastning av senefester i albuen. Tilstanden finnes i to forskjellige varianter hvorav den første er mest hyppig:

  • Tennisalbue– lokalisert på yttersiden, på fagspråket betegnes lateral epikondylitt.
  • Golfalbue– som er på innsiden, betegnes medial epikondylitt.

Gjentatt belastning på senefestene til epikondylen kan gi en betennelsesreaksjon. Smertene kan komme sammen dag eller noen dager etter overbelastningen. Plagene kommer i form av murrende verking eller smerter på den ene siden av albuen, som regel på utsiden. Ofte med stråling nedover underarmen mot håndleddet. Funksjonen i armen blir ofte rammet; problemer kan være vanskeligheter med å skjenke, holde en kopp og arbeid med hånden. Mange har hatt milde plager i flere måneder før de oppsøker lege eller kiropraktor fordi de ikke blir bra av seg selv.Eureka Strømmen er av den oppfatning at rask behandling ofte vil gi raske resultater. I tillegg legger vi vekt på aktiv tilnærming fremfor passiv tilnærming, med dette veklegger vi trening og ergonomiske tilpasninger.

Vår kiropraktor forklarer hva som forårsaker epikondylitt:

Tennisalbue skyldes forandringer i senen og/eller senefestet til fingrenes strekkemuskler. Lokalisasjonen er på den ytre siden av albuen, og her kjennes også smertene. Golfalbue forårsakes av forandringer i en av senene og/eller senefestet til fingrenes bøyemuskler. Betennelsen eller slitasjen sitter på innsiden av albuen, hvor også smertene er lokalisert.

Plagene oppstår ofte etter kortvarige intense overbelastninger, men kan også utvikle seg gradvis over tid. De fleste som rammes er mellom 30 og 60 år. Plagene kan være et resultat av utstrakt bruk av albuen med vridende bevegelser, som ved bruk av skrujern. Andre bevegelser som kan forårsake slike plager er de bevegelser man bruker for eksempel ved klipping av hekk, snekring, maling og lignende. Fiskeindustriarbeidere som utfører ensidig arbeid i kulde, er spesielt utsatte. Albuen får sin nerveimpuls fra nakken, det er derfor svært viktig at dette området også sjekkes da det ofte har opphav til smertene. Pasienter som sliter med betennelsetilstander i begge albuer, er sannsynligheten enda større for at opphavet kommer fra nakke.

Hvordan tilstanden diagnostiseres av kiropraktor:

Kiropraktorene hos Eureka Strømmen vil foreta en grundig undersøkelse av albuen, hvor sener og senefester testes med ortopediske tester. Kiropraktoren vil også undersøke andre steder på kroppen som nakke og skuldre for å finne årsaken.

Behandling hos kiropraktor for epikondylitt:

Kiropraktorene hos Eureka Strømmen vil fokusere behandlingen for å lege skadet muskelvev, lindre smertene pasienten opplever i albue for deretter å normalisere bevegelsen i albue og omkringliggende ledd. Man bør for en periode unngå aktivitet og belastning som gir smerter. Eventuelt bør man endre arbeidsformer som minsker belastningen på albuen. Kiropraktorbehandlingen vil fokusere på å rette opp og stabilisere årsaken til betennelsesreaksjon.

Nedenfor er noen av tiltakene som kan bli iverksatt:

  • Trykkbølgebehandling
  • Spesifikke kiropraktoriske justeringer av albue, skulder og ryggsøyle
  • Leddmobilisering
  • Rehabilitering og oppbygging av bevegelighet, styrke og stabilitet i arm
  • Tøyninger
  • Taping

Vår kiropraktor foklarer prognosen og tverrfaglig behandling:

Prognosen på denne lidelsen er vanligvis god. 50-70% oppnår svært raskt lindring. Prognosen er best ved akutte tilstander med klar utløsende årsak hvor rask avlastning og behandling iverksettes. Tilstanden har dessverre lett for å bli kronisk ved uklar årsak og sen behandling, eller ved kompliserte betennelsetilstander hvor flere steder er innvolvert. I slike tilfeller er sannsynligvis det aller viktigste, å være aktiv og bruke armen, men unngå de spesielle bevegelsene som utløser smerte samt komme raskt til behandling. Der kiropraktoren mener du vil ha nytte av tverrfaglig behandling vil han henvise deg til andre behandlingsformer som fysioterapi, akupunktur eller massasje.

Karpal tunnel syndrom

På innsiden av håndleddet går det muskler, sener, blodårer og nerver som styrer bevegelse og følighet ned til fingrene. Disse er godt beskyttet av en sene i håndleddet som kan beskrives som en tunnel som holder alle disse strukturene på plass. Denne tunellen kalles “karpal tunnel”. Smerten man ofte opplever ved for trang tunnel er grunnet press på nerven “medianus” som går gjennom denne tunnelen. Dette fører til nummenhet og prikking ned til tommel, pekefing og langefinger.

Vår kiropraktor forteller om forekomsten av karpal tunnel syndrom:

Karpal tunnel syndrom forekommer relativt sjeldent og affekterer middelaldrende samt at det er langt hyppigere hos kvinner enn menn. Enkelte yrkesgrupper er også mer utsatt. Som frisører, servitører, skribenter og bygningsarbeidere. I tillegg kan gravide oppleve smerter som kan minne om karpal tunnel syndrom. Dette trolig grunnet økt væskeansamling rundt håndledd. Andre årsaker kan være medfødt, leddgikt, betennelser, diabetes eller gamle brudd.

Hvordan vår kiropraktor diagnostiserer karpal syndrom:

Diagnosen er som regel lett å stille for en kiropraktor. Dette gjøres ved testing av håndledd samt nærliggende områder som albue, skulder og nakke. Dette fordi nerven medianus kommer fra nakke og passerer de nevnte områder før den ender i fingre.

Behandling av karpal tunnel syndrom:

Ved karpal tunnel syndrom søker mange ofte lege. Enkelte leger velger å sette kortisonsprøyte for å lindre smertene. Denne type behandling er symptombasert og retter ikke fokus mot årsaken til problemet. I tillegg til alle bivirkningene, har problemet naturligvis ofte en tendens til å gjenoppstå. Et godt alternativ er å prøve konservativ kiropraktorbehandling. Dette fordi prognosene er svært gode på denne type behandling og mange merker raskt bedring. Behandlingen fokuserer på skånsomme teknikker på håndledd, albue, skulder og nakke som har som formål å øke plassforholdet til strukturene (muskler, sener, blodårer og nerver) gjennom tunnelen. Dermed vil ofte også presset på nerven medianus avta for deretter å forsvinne.

Kiropraktorene hos Eureka Strømmen har lang erfaring med disse og liknende håndleddsplager og vil undersøke og behandle deg skånsomt og effektiv. Tverrfaglig behandling hos fysioterapeut, akupunktør eller massør kan i noen tilfeller være nødvendig, vår kiropraktor vil evaluere dette etter en grundig undersøkelse.

Strålesmerter arm

Smerter som stråler ned i armen og i noen tilfeller helt ut i fingrene kan ha forskjellige opphav. Viktig er det at både håndledd, albueledd, skulderledd, muskler og ikke minst nakke blir undersøkt grundig for å lokalisere smertekilden.

Våre kiropraktorer gjennomfører ortopedisk og nevrologisk undersøkelse for å kartlegge problemstillingen. Ved å teste nervenes evne til å gi svar på hud følelse, muskelstyrke, muskelreflekser, koordinasjon m.m., vil vår kiropraktor være i stand til å finne årsaken til problemet.

I enkelte tilfeller vil det være ønskelig å utrede videre ved hjelp av billeddiagnostikk som røntgen, CT, MR eller ultralyd. Kiropraktoren vil i disse tilfeller henvise deg videre. Fysioterapi, akupunktur eller massasje kan i noen tilfeller også være behandlingsformer som du vil ha god effekt av, det er likevel alltid viktig med korrekt diagnose for å iverksette riktig og effektiv behandling.