7 ting du bør vite om svimmelhet

Book time onlineKontakt oss
Som de fleste vet er tidvis svimmelhet og ustøhet veldig vanlig hos voksne, men noe som kanskje er litt overraskende er at vertigo – en noe mer alvorlig for form svimmelhet hvor verden går trill rundt- forekommer i nesten 40% hos de over 40, ifølge UCSF.

Svimmelhet/ørhet kan få deg til å føle deg kortsiktig i ubalanse og kan variere i styrke fra fra letthet i hodet til mer kraftig ustøhet. Vertigo – hvor alt går rundt- kan være et symptom på mer alvorlige lidelser og kan lett forårsake følgesymptomer som kvalme og oppkast. For å avklare litt om de forskjellige årsakene til svimmelhet/vertigo får dere her min 7 på topp liste over de vanligste årsakene.

1. Svimmelhet/vertigo kan komme av krystaller

En av de vanligste årsakene til vertigo svimmelhet er krystaller. Inne i ditt indre øre finnes det krystaller som består av kalsium og proteiner kalt otoconia. Disse har som oppgave å vekte ned en gele-plate i balanse organet. Om disse løsner og havner i en av buegangene vil de forårsake kraftig vertigo ved spesielle hodebevegelser. Detter er for pasienten veldig invalidiserende, men er den svimmelhetsårsaken som er lettest å behandle. Den behandles med reposisjonering og trenger ikke hverken medisiner eller kirurgi.

Krystallsyke eller BPPV er ifølge VEDA den vanligste formen for svimmelhet og affiserer ca. 1 /1000 pr år. Den kan ramme pasienter i alle aldre, men er klart vanligst hos de over 60. Plagene kan komme uten klar årsak, men en ser det også ofte etter perioder med sengeleie eller etter traume. Etter behandling vil statistisk sett ca. 50% få tilbakefall innen 5 år.

2. Virus på balansenerven

Virus på balansenerven er også ganske vanlig. Her vil pasienten få akutt tilkommen kraftig vertigo svimmelhet. Plagene kan vare opp til 72 timer og er ikke direkte bevegelsespåvirket. En ser ofte en tydelig nystagmus (øynene hopper ukontrollert til en side)

Plagene kan komme etter influensa, ørebetennelse og annen infeksjonssykdom, eller etter tannlegearbeid. Her anbefales det Stemetil i den akutte fasen for å begrense den nevrologiske påvirkning. Betennelsehmmende kan også i noen tilfeller brukes for å korte ned prosessen. Etter at den akutte del av betennelsen er over vil en undersøkelse hos oss kunne belyse eventuelle senskader som må rehabiliteres.

3. Det indre øret er med på å styre blodtrykket

Noe kanskje ikke alle vet er at balanseorganet er med på å styre blodtrykket vårt. Balanseorganet har som oppgave å fortelle oss hva som er opp og ned. Når en reiser seg fra liggende eller sittende vil spesielt to strukturer i det indre øret – Uticulus og sacculus påvirkes av gravitasjonen og gi beskjed om at du reiser deg. Disse strukturene må også fortelle blodbanen din at det foregår en posisjons-endring slik at blodet blir dirigert til de riktige deler av kroppen, spesielt hodet. Om denne prosessen ikke fungerer optimalt kan en får blodtrykksfall og følelse av svimmelhet. Svimmelhet som er forårsaket av blodtrykksfall kan også være som et resultat av hjerte problemer eller feilmedisinering. Vi jobber tett med lege i de tilfeller der dette kan være et problem.

4. Mangler på visse vitaminer kan gi svimmelhet

Lave verdier av visse essensielle vitaminer kan forårsake flere forskjellige nevrologiske symptomer, hvor balanseproblemer og svimmelhet ikke er uvanlig. B12 vitamin har blitt linket til balanseproblemer i flere år og Vitamin D har den senere tid blitt satt i sammenheng med tilbakevendende krystallproblemer. Vi sender ut for blodprøver og kommer med anbefalinger for å få vitaminstatusen normal.

3% av de over 50 har B12 mangler ifølge (CDC). Gode kilder er kjøtt og meieriprodukter. D vitaminer finnes det mengder av i villfisk.

5. Migrene kan tidvis vise seg som svimmelhet

En del pasienter blir overrasket når de får vite at vertigo svimmelheten deres skyldes migrene. «jeg har jo ikke vondt i hodet» er noe jeg ofte hører. Vestibulær-migrene trenger ikke gi hodepine, men gir svimmelhet, lys/lys-følsomhet og ofte kvalme.

Ca. 40% av pasienter med klassisk migrene kan også oppleve forskjellig grad av svimmelhet ifølge VEDA.

6. Svimmelhet og vertigo kan være forårsaket av medisiner

Om alle andre årsaker til svimmelheten er utelukket må medisinbruk vurderes som årsak.
Det er mange medisiner som kan gi symptomer som påvirker balansen, listen over synderne er for lang til å ramse opp. Blodtrykksmedisiner nok den som oftest gi plager spesielt hos den eldre befolkningen.

Les på pakningsvedlegget og se om en eller flere av medisinene du tar har svimmelhet som bivirkning. Prat med legen din om eventuell dosering eller andre alternativer.

7. Kosthold og dehydrering kan skape problemer

Selv mild dehydrering kan forårsake svimmelhet ifølge American Heart Association. Dehydrering kan forårsake fall i blodtrykket med svimmelhet som følge, men kan også påvirke blodkjemien som også kan gi utfordringer. Dehydrering er et stort problem for de over 70 og med så lite som 1-2% av kroppsvæske-tap kan symptomer oppstå.

Dette var noen vanlige årsaker til svimmelhet/vertigo som jeg ser i klinikkhverdagen. Det er veldig viktig å oppsøke hjelp raskt når svimmelhet oppstår. Ubehandlet svimmelhet kan gi nevrologiske konsekvenser som er mye vanskeligere å behandle.

Husk alltid at om svimmelhet oppstår akutt og du får andre nevrologiske symptomer i ansikt, tale eller armer/ben – ring 113.